Dla Ciebie Twoje zdrowie

Ubezpieczenie zdrowotne

To kompleksowy pakiet ubezpieczeń zdrowotnych dla pracowników Państwa firmy. Ochroną ubezpieczeniową obejmujemy: operacje, poważne zachorowania, pobyt w szpitalu oraz zachorowanie na nowotwór złośliwy piersi lub prostaty. Pakiet wzbogaca atrakcyjny assistance medyczny.


Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków należy do grupy ubezpieczeń osobowych, w których ochroną objęte są najcenniejsze dobra, jakimi są życie lub zdrowie człowieka. Od ubezpieczeń majątkowych odróżnia je przede wszystkim przedmiot ubezpieczenia – życie i zdrowie, stąd ich nazwa – ubezpieczenia osobowe.


Koszty leczenia

Ubezpieczenie skierowane jest do klienta indywidualnego, który nie ukończył 65 lat. Umowa ubezpieczenia może objąć ochroną ubezpieczeniową rodzinę Ubezpieczonego: małżonka lub partnera i dzieci. Przedmiotem ubezpieczenia są koszty świadczeń medycznych, koszty pomocy doraźnej i dzienne świadczenie z tytułu pobytu Ubezpieczonego w szpitalu.